Általános Szerződési Feltételek

Itt találja a www.krateshop.com (és www.krate.hu) webáruház szolgáltatásának szabályait és feltételeit. Mielőtt igénybe venné a szolgáltatást, olvassa el és értelmezés után fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Krateshop.com Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a szolgáltató által a krate.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vevő (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (szolgáltató és vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a krate.hu weboldalon keresztül történik.

I. A Szolgáltató adatai

Név: Krateshop.com Kft.
Székhely és levelezési cím: 1114 Budapest, Szabolcska Mihály utca 18.
Cégjegyzékszám: 01-09-281347
Adószám: 25544806-2-43
Ügyvezető: Kovács Balázs
Telefonszám: +36209318433
E-mail cím: info@krate.hu
Tárhely szolgáltató neve, címe: Deninet Kft. hosting szolgáltató
Budapest XIII. Victor Hugo u. 18-22. (BIX épület)
Tárhely szolgáltató email címe: info@deninet.hu
A szolgáltató banki adatai: UniCredit
Bankszámlaszám: 10918001-00000087-58930008

II. Általános tudnivalók, a szerződés létrejötte

II.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.krate.hu és www.krateshop.com weboldalakon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül (a továbbiakban: krate online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A krate online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

II.2. A vásárlás a weboldalon keresztül lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

II.3. A szolgáltatás előzetes regisztrációhoz nem kötött.

II. 4. A megjelenített termékek kizárólag online, az említett felületeken és módon rendelhetők meg.

II.5. A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett ‘Kosárba’) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon módosíthatja. A rendelés véglegesítése előtt a Vevő számlázási és szállítási adatokat ad meg, megjegyzést fűzhet a rendeléshez, kiválaszthatja a szállítás módját (a házhoz szállítás a weboldalon feltüntetett plusz költségekkel járhat). Ha a Vevő megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget és az adatait, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni a termékeket, akkor a ‘Megrendelés elküldése’ gombra kell kattintania. A weboldalon történő vásárlás esetén a fizetés jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően bankkártyával vagy utánvéttel lehetséges. Amennyiben a Vevő a bankkártyás fizetést választotta, úgy a Simple Pay felületén azonnal fizethet a kosárba tett árukért. A Vevő által küldött megrendelésre a Szolgáltató azonnal, de legfeljebb 48 órán belül, e-mailen visszaigazolást küld a rendelés során megadott e-mail címre. Amennyiben erre a visszaigazolásra 6 órán belül a Vevő nem reagál, úgy megrendelését a Szolgáltató véglegesnek tekinti. Az adott áru megrendelésének időpontja: A Vevő által küldött megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásának időpontja. A megrendelés leadását követően a szerződés a Szolgáltató visszaigazoló e-mailjenek kézhezvételéig lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető. A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.
Jelen ÁSZF rögzíti, hogy nem természetes személyeknek, nagyobb mennyiségekre vagy raktáron nem lévő termékekre lehet rendelést lehet leadni az info@krate.hu e-mail címen keresztül is, úgy, hogy a Vevő a Szolgáltató részére ár jóváhagyása és jelen ÁSZF elfogadása után leadja a rendelést, amelyet a Szolgáltató e-mailen visszaigazol részére. A Vevő rendelésének leadása után a számlázási adatokat is az említett e-mailen továbbítja Szolgáltató részére és a szállítás módjáról és idejéről is e felületen nyilatkozik. Az e-mailen történő rendelés esetén a Szolgáltató a Vevő részére a Vevő által megadott e-mail címre díjbekérőt küld, amelyen szereplő összeget Vevő köteles kiegyenlíteni ahhoz, hogy a terméket megvásárolja.

II.6. A szerződés nyelve magyar.

II.7. A szolgáltatással kapcsolatban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség.
Telefonos ügyfélszolgálat hívható hétköznapokon 10:00 és 17:00 között.
Telefon: +36205187775
Internet cím: www.krate.hu (www.krateshop.com)
E-mail: info@krate.hu

III. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

III.1. A Vevő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Szolgáltató, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. Az e-mailen keresztül leadott rendelés során a fent említett visszaigazolás az info@krate.hu e-mail címen keresztül történik az előbbiekben említett határidőn belül.

III.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül Szolgáltó részéről, amellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vevő között.

III.3. A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

III.4. Ha a Vevő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 6 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Szolgáltató nem vállal felelősséget a téves adatokból fakadó többletköltségekért. Nem tudja visszatéríteni a hibás címből fakadó sikertelen házhozszállítás díját, vagy nem tudja visszatéríteni a téves információ miatt elkallódó áru értékét.

III.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

IV. Az áru fizetése, átvételének lehetőségei, szállítási módok

IV.1 Fizetéssel kapcsolatos információk

A www.krate.hu oldalon az árak forintban értendők, és az áfát tartalmazzák. A szállítás költsége rendelés értékhatárától és a kiválasztott szállítás módjától függ és a jelen ÁSZF határozza meg.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A Szolgáltató a számlát a fizetést követően elektronikus úton (e-mail) PDF formátumban küldi a Vevő részére. A Vevő jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezik a számla ilyen módon való kiküldéséhez/fogadásához. Amennyiben a Vevő papír alapú számlára is igényt tart, azt a webshop ügyfélszolgálatán kérheti. Utánvétes fizetés esetén a Szolgáltató a csomaggal együtt küldi a papír alapú számlát a Vevő részére. Amennyiben a Vevő digitális (PDF) számlára is igényt tart, azt a webshop ügyfélszolgálatán kérheti.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára a kiszállítás költségét a jelen ÁSZF-ben foglalt összeg határ felett tartalmazza.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

A Szolgáltatótól történő rendelés során alapvetően kétféle fizetési mód létezik:

1. Bankkártyás fizetés: a Vevő által továbbított számlázási és szállítási adatok megadása után a Vevő bankkártyával fizetheti az általa a rendelés során megadott termékek után fizetendő végösszeget. A fizetés előtt a Vevőnek el kell fogadnia jelen Általános Szerződési Feltételeket a fizetés során feltüntetett checkbox megjelölésén keresztül. A fizetés után a Szolgáltató a Vevő részére számlát állít ki, amelyet elektronikus úton megküld Vevő részére a Vevő által megadott e-mail címre. A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2. Utánvétes fizetés: az utánvétes fizetés választása során a számlázási adatok megadása, valamint a Foxpost automata kiválasztása és az ÁSZF elfogadása után a csomagot a Vevő utánvéttel veheti át a kiválasztott Foxpost automatában. Az utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) Foxpost pontra történő kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben. A számlát a Vevő fizetést követően, a csomaggal együtt kapja kézhez. A Foxpost automata működése során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. Átutalással, díjbekérő útján történő fizetés: kizárólag az e-mailen keresztül bonyolított vásárlás esetén van lehetőség arra, hogy a Vevő a Szolgáltató által kibocsátott díjbekérő útján, átutalással fizesse meg a vételárat. Az így történő fizetés során a Vevő e-mailen fogadja el az ÁSZF-et. A számlát a díjbekérőn szereplő összeg megfizetése után állítja ki Szolgáltató Vevő részére és ezt továbbítja Vevőnek e-mailen, Vevő kérésére a szállítás során papír alapon is. Banki előre utalás fizetés mód választása esetén a Szolgáltató törli a rendelést, amennyiben annak feladásától számított 5 munkanapon belül a Vevő a vételárat nem fizette meg a Szolgáltató részére.

IV.2 Szállítás

A rendelési folyamat során a Vevőnek lehetősége van Foxpost automatába történő kiszállításra vagy a házhozszállítás kiválasztására. Jelen ÁSZF rögzíti, hogy a szállítási idejét erősen befolyásolja, hogy a Szolgáltató nem tárol jelentős mértékű raktárkészletet. Több terméket Szolgáltató külön gyártat illetve szerez be belföldi és külföldi cégektől.

A Szolgáltató 15.000,- Ft rendelési értékig bruttó 990,- Ft szállítási díjat számol fel, 15.000,- Ft feletti rendelés esetén a házhozszállítás ingyenes. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést kisebb termékek esetében 1-5 munkanapon belül, nem raktáron lévő termékek esetében pedig legfeljebb 30 munkanapon belül teljesítse.
Késő esti és hétvégi szállítás esetén a szállítás a Vevő által a rendelés során kiválasztott napon történik.
Ha a Szolgáltató beszállítói problémák miatt a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül, vagy késő esti illetve hétvégi szállítás esetén a Vevő által kiválasztott napon nem tudja teljesíteni, akkor erről a rendelés során megadott e-mail címére értesítést küld a Vevő részére.

IV.2.1 Foxpost ponton történő átvétel
A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőket, hogy amennyiben a Vevő az általa megjelölt vagy a Szolgáltató által visszaigazolt átvételi határidőben nem veszi át a terméket, úgy megrendelését a Szolgáltató törli. A Foxpost csomagautomata működéséről és egyéb feltételekről a foxpost.hu oldalon tájékozódhat, a Foxpost működéséből eredő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

IV.2.2 Házhozszállítás
A kisebb tárgyak és kisebb bútorok kiszállítását a Szolgáltató futárszolgálattal 1-5 munkanapon belül végzi.
Amennyiben futárszolgálattal történik a kiszállítás, úgy Vevő köteles az átvételt követően haladéktalanul meggyőződni az áru állapotáról és az áru esetleges sérülését a Szolgáltató felé haladéktalanul jelezni.
A nagyobb bútorok rendelése esetén a futárszolgálat a Vevővel telefonon előre egyeztetett időpontban, lehetőleg 5-30 munkanapon belül végzi a szállítást. Ha a szállítással kapcsolatban további kérdése van, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a fentiekben megadott elérhetőségek bármelyikén
Késő esti és hétvégi kiszállítást szállító partnerünk végzi a Vevő által a rendelés leadása során előre kiválasztott napon.

V. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
A Szolgáltató a Fogyasztót megillető elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben előírtnál kedvezőbben biztosítja, a Fogyasztó jogosult a megrendelt termék kézhezvételétől számított 30 napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja a házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

A Fogyasztó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján (pl. postán, e-mailben, a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken), vagy a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az internetes honlapon erre a célra kialakított felületen gyakorolhatja. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 30. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Az online felületen tett fogyasztói elállási nyilatkozat megérkezését a Szolgáltató visszaigazolja.
Elállás esetén a Fogyasztó a terméket késedelem nélkül, de legfeljebb az elállás közlésétől számított 30 napon belül megfelelően becsomagolva, sértetlenül küldheti vissza a Szolgáltató részére. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 30 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 7 munkanapon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató a szállítási díjat csak a teljes rendeléstől való elállás esetén téríti vissza.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Késő esti illetve hétvégi szállítással kiszállított áru visszaküldése kizárólag hétköznap 10 órától 17 óráig lehetséges.
A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) a Szolgáltató csak abban az esetben téríti vissza, ha a Fogyasztó a terméke(ke)t sérülésmentesen, megfelelő csomagolásban visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 30 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag abban az esetben tudja visszatéríteni elállás esetén a Fogyasztó által fizetett teljes vételárat, ha a terméket sérülésmentesen, ugyanolyan állapotban juttatja vissza a Szolgáltatóhoz, ahogy azt átvette.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek megtérítését. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó kárainak megtérítését.

A visszatérítés során a Szolgáltató banki átutalásos fizetési módot alkalmaz. Amennyiben a Fogyasztó ragaszkodik más fizetési módhoz, a választott fizetési mód esetlegesen felmerülő költsége őt terheli.
A Fogyasztó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak (pl. gravírozás); romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta.

VI. Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl Vevő a szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

VII. Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

VII. Jótállás

A Vevő a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket a Szolgáltató kicseréli, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszik arra a Szolgáltató, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. A Vevő kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt a Vevő egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

IX. Egyéb rendelkezések

IX.1. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a weboldalán megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért az eladó felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

IX.2. A Szolgáltató a megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri a Vevőktől, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához (számlázási adatok: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám). A Szolgáltató ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához (lakcím és/vagy szállítási cím, telefonszám) szükségesek.

IX.3. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőket, hogy személyes adataikat a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a megrendeléstől számított hat hónapig tárolja.

IX.4. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

IX.5. A Szolgáltató jogosult a felhasználók részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

IX.6. A felhasználó a fentiekben hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonását az info@krate.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján teheti meg a felhasználó oly módon, hogy azt az e-mail címet, melyre a felhasználó nem kíván a jövőben tájékoztató anyagokat kapni, egyértelműen azonosítani lehessen. Ebben az esetben a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet a Szolgáltató nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

IX.7. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

IX.8. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon az eladó fióktelepén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@krate.hu címen.

IX.9. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@krate.hu címen, valamint a +36205187775 es telefonszámon.

IX.10. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Pest Megyei Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.
A Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei: http://panaszrendezes.hu/ ; 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81; e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu, Tel/Fax: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3076, (+36-1) 784-3149
A Szolgáltató vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásban a Vevővel együttműködik.
A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszával kapcsolatosan a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is kezdeményezheti. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: http://www.nfh.hu/node/4535 és http://www.nfh.hu/node/4306.
Hatályos: 2019. szeptember 10-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.